Nalepka TripAdvisor

Avg 15, 2012

<div id="TA_cdsscrollingravewide715" class="TA_cdsscrollingravewide"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><ul id="jMRE9rnM" class="TA_links TQZcBcBP5CKa"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li id="aLvVZI7SzZ" class="4kFi4sN"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><a target="_blank" href="https://www.tripadvisor.com/"><img src="https://static.tacdn.com/img2/t4b/Stacked_TA_logo.png" alt="TripAdvisor" class="widEXCIMG" id="CDSWIDEXCLOGO"/></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --></ul><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script async src="https://www.jscache.com/wejs?wtype=cdsscrollingravewide&uniq=715&locationId=2289681&lang=en_US&border=false&shadow=true&backgroundColor=white&display_version=2"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->

TripAdvisor je največja popotniška spletna stran na svetu in omogoča uporabnikom komentiranje ter ocenjevanje turističnih destinacij, hotelov in restavracij. Po priporočilih predvsem tujih gostov si je Etna prislužila prestižno nalepko “Priporočeno na TripAdvisor-ju“. Poglejte, kaj menijo o nas in nas ocenite tudi vi!

<div id="TA_selfserveprop116" class="TA_selfserveprop"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><ul id="7y7PFBKOYS" class="TA_links ccO7YwDDy"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li id="ClXTTN4" class="ZfvgxlD"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><a target="_blank" href="https://www.tripadvisor.com/"><img src="https://www.tripadvisor.com/img/cdsi/img2/branding/150_logo-11900-2.png" alt="TripAdvisor"/></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --></ul><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script async src="https://www.jscache.com/wejs?wtype=selfserveprop&uniq=116&locationId=2289681&lang=en_US&rating=true&nreviews=5&writereviewlink=true&popIdx=true&iswide=false&border=true&display_version=2"></script>